Thursday, November 17, 2005

सहजच

काही तरी मराठीत लिहावसं वाटलं म्हणून हा सर्व खटाटोप! तर झालं काय, एका मराठी email groupला एक mail लिहील्यानंतर मला आतल्या आत थोडं विचित्र वाटलं.

"रात्री जास्त खाल्ल्यामुळे असेल." माझं खडूस मन, अजून कोण?

"नाही रे बाबा. हा mail वाच."

असंच surf करता करता एक site सापडली. खूप जूनी आणी छान गाणी आहेत इथे. निवांत वेळेत अवश्य़ visit करा.

http://www.aathavanitli-gani.com/

"तुला काहीच चुकीचं वाटत नाही?" – मी.

"तु येडा झालायंस, एवढंच वाटतंय!"

"अबे खजूर ‘तू’ मधला ऊकार दीर्घ आहे, एवढं पण आठवत नाही? तसंच मी पण जूनी आणि आणी हे दोन शब्द चुकवले होते."

"मग?"

"अरे, मग म्हणून काय विचारतोस तोंड वर करून? आपली भाषा आपण नाही नीट लिहीली, तर कोण लिहीणार? तुला काहीच वा़टत नाही?"

"भाऊ, अचानक तुला मराठीचा एवढा पुळका कसा काय?"

अजून तरी याचं उत्तर मला मिळालं नाही.

signing off,

No comments: